logo

Pojem „AU PAIR“

Co je au pair? Co znamená pojem au pair? A jaká je historie aupair-programu? Více informací na téma "Co je to aupair?" najdete v následujícím článku.

 

RYCHLO-INFO

 • Slovo„aupair“ pochází z francouzského jazyka
 • Původní význam slova aupair je „vzájemnost“
 • Dnešní význam: „Mladý člověk, který pomáhá s péči o děti a domácnost a jako protihodnotu dostává kapesné, bydlení a stravu.“

 

HISTORIE AU PAIR

what is aupairV 18.století posílaly zámožné rodiny ze Švýcarska své dcery na určitý čas k rodinám do zahraničí nebo do cizojazyčných částí Švýcarska. Cílem pobytu v zahraničí byla možnost naučit mladé slečny cizí jazyk a zprostředkovat jim mezinárodní vzdělání.

 

Oficiální označení pro au pair bylo „dcera v domácnosti“. Dívky žily a pomáhaly v domácnosti hostitelské rodiny a staraly se o výchovu a vzdělání dětí.

 

Samostatný pojem „au pair“ byl objeven poprvé na konci 19.století ve Francii.

 

Au pair bylo označení pro mladé Angličanky, které přicházely do Francie, aby vyučovaly děti anglicky. Na druhou stranu si mladé slečny mohly prohloubit jazykové znalosti francouštiny a přiučit se francouzské etikety.

 

O PAIR NEBO AU PAIR?

Co je to „o-pair?" Pojem „o-pair“ ve skutečnosti neexistuje! Jedná se pouze o fonetický způsob psaní, který je spojen s výrazem „au-pair"!

 

Každý měsíc se objeví ve vyhledávači Google asi 30.000 dotazů s pojmem „o pair“. To vypovídá o tom, že tento pojem není zcela známý. Další alternativy jsou např. au-pair nebo opair. V českém jazyce je preferován pojem "chůva".

 

AU PAIR DNES

Dnes již víme, že „au pair“ je mladý člověk, který je zaměstnán u hostitelské rodiny v zahraničí a kterému jsou k volně dispozici: ubytování, strava, kapesné a popř. zdravotní pojištění. Kromě toho se aupair v zahraničí učí nový jazyk a poznává cizí kulturu. Chůva alias „au pair“ podává určitý výkon a jako protislužbu dostává od hostitelské rodiny kapesné. Aupair-program není klasickým pracovním vztahem a peníze nehrajou žádnou velkou roli. V popředí stojí především interkulturní výměna a výchova dětí.

 

Začlenění au pair do hostitelské rodiny nebo-li integrace aupair do cizí země patří také k cílům aupair-programu. Aupair není zaměstnanec, nýbrž rovnoprávný člen hostitelské rodiny.

 

Jinou variantou au pair je demi-pair. Rozdíl mezi demi-pair a aupair spočívá v tom, že demi-pair stojí rodině k dispozici jen půl dne. Druhá půlka dne (dopoledne či odpoledne) je určena k návštěvě jazykového kurzu s cílem výuky cizího jazyka. Na evropské úrovni byl aupair-program stanoven na základě „Evropské dohody o aupair pobytech“, která byla schválena roku 1969 ve Štrasburku. V Německu vytvářejí podmínky pro au pair a rodiny pracovní úřady a splečenství manželů.

 

AU PAIR DÍVKA PŘÍP. AU PAIR CHLAPEC

Au pair program není v žádném případě orientován jen na ženské pohlaví. O aupairství se zajímají nejen dívky ale také i chlapci. Jedná se tedy o označení: „aupair-dívka“ popř. „aupair-chlapec“. V aupair-povolání hrály dlouhou dobu hralvní roli dívky. V dnešní době je vyžadována i podpora ze strany chlapců.

 

Aupair-chlapci“ umí vhodně využít volný čas a jsou vyžadování především u sportovně založených rodin nebo u rodin s chlapci.

 

ROK V ZAHRANIČÍ BEZ NÁKLADŮ

Aupair-program umožňuje zahraniční pobyt až na jeden rok bez velkých finančních nákladů. Další velkou výhodou ročního aupair-pobytu je existující rodinné zázemí, které vám přínáší:

 • jistotu hostitelské rodiny,
 • existující rodinnou strukturu,
 • zaopatření rodinou
 • a sociální kontakty.

 

Kromě toho vám aupair-projekt zajistí intenzivní a bezstarostnou nauku cizího jazyka a poznání nové kultury v krátkém čase. Pomoc au pair v hostitelské rodině při obstarávání dětí a při lehkých domácích pracích vám přiblíží mentalitu hostitelské země v přímém přenosu.

 

PRÁCE AU PAIR

Jako au pair podporujete hostitelskou rodinu při lehkých činnostech v domácnosti a při péči o děti.

 

 

K lehkých domácím pracím patří:

 • příprava menších pokrmů,
 • prostírání jídelního stolu,
 • vyklizení myčky,
 • vysávání dětských pokojů apod.

 

 

S péči o děti souvisí:

 • hraní,
 • vyzvednutí a doprovod do školních zařízení,
 • pomoc s oblékáním dětí
 • nebo kontrola domácích úkolů.

 

 

 

Více informací:

Granny babička Demi-pair
Au pair na léto Nanny