logo

Pracovní doba au pair

Délka pracovní doby pro aupair? Jak vypadá jeden den jako aupair? Jaké zákonné pravidla regulují pracovní dobu aupair? Více informací k tématu "Pracovní doba aupair" najdete zde.

 

RYCHLO-INFO

 • Pracovní doba: 30 hod./týden; včetně 1 až 2 večery babysitting
 • Volný čas: jeden až dva dny volna za týden (min. jednou za měsíc volná neděle)
 • Denní plán a pracovní doba se může u hostitelských rodin velmi lišit

 

Pracovní doba jako aupair

work hours aupairPracovní doba aupair je dlouhá 5 až 6 hodin denně a odvíjí se od věku dětí nebo zaměstnání rodičů. Hostitelská rodina je povinna aupair vymezit čas na návštěvu jazykového kurzu. Au pair má nárok na 1 až 2 dny volna týdně a minimálně na 4 večery volna v týdnu. Jeden volný den musí být minimálně jednou v měsíci neděle. Při 12-ti měsíčním aupair-pobytu máte nárok na čtyři týdny placené dovolené. Pokud je doba pobytu kratší, připadnou vám dva volné dny za aupair-měsíc.

 

V Německu je maximální pracovní doba 30 hodin za týden a jako aupair v Rakousku můžete pracovat maximálně 20 hodin za týden. Oproti tomu ve Švýcarsku platí opět pracovní doba pro aupair 30 hodin týdně.

 

Pracovní doba aupair nesmí přesáhnout 6 hodin denně. Pokud jsou od aupair vyžadovány přesčasy, musí vám hostitelská rodina zajistit vyrovnání těchto hodin ve volném času nebo peněžní odměnu.

 

Práce aupair

Práce aupair obsahuje všechny povinnosti, které přímo souvisí s péči o děti a lehké domácí práce. Činnosti a povinnosti aupair by měly být sjednány předem a vymezeny ve smlouvě s rodinou.

 

Náš tip: Zhotovení pracovní plánu s rozvrhem vám pomůže předvším na začátku pobytu. Díky dobrému načasování bude hostitelská rodina přesně vědět, kdy s vámi může počítat a současně si sami můžete naplánovat své volnočasové aktivity.

 

Do pracovní doby se nepočítá vyřízení vašich vlastních záležitostí jako například úklid pokoje aupair. Pracovní doba zahrnuje pomoc s dětmi, přípravu snídaně pro děti, doprovod a vyzvednutí dětí ze školy popř. ze školky, procházky, hraní her, u mladších dětí pak pomoc při krmení, koupání a oblékání a lehké domácí práce.

 

Jaké úkoly smí aupair vykonávat a jaké naopak ne, najdete zde!

 

Práce aupair závisí vždy individuálně na domluvě s hostitelskou rodinou. Pracovní doba často závisí na druhu zaměstnání rodičů (práce na směny nebo nepravidelný provoz) nebo na věku dětí. Doprovázíte jako aupair hostitelskou rodinu na dovolenou? Tento čas se počítá jako dovolená - ale to jen pod jednou podmínkou! Dovoloná s rodinou je pro vás taky dovolenou, když vám nevznikne žádná povinnost přítomnosti jako aupair. Pokud budete muset opatrovat dětí během celé dovolené, pak se to počítá do pracovní doby. Nechá-li vás hostitelská rodina během rodinné dovolené doma, pak nesmíte být zaměstnáni u žádné jiné hostitelské rodiny nebo u sousedů a známých. Mnoho aupair využívá dovolenou hostitelské rodiny jako příležitost k návštěvě své rodné země nebo k cestování. Během státem uznaných svátků máte jako aupair ze zásady volno. V případě, že bude požadována vaše pomoc při péči o děti, musí vám hostitelská rodina tento čas vykompenzovat volnem či příplatekem.

 

Pozor! I když budete mít dostatek volného času, nesmíte se věnovat jako aupair žádné jiné pracovní činnosti.

 

JEDEN DEN JAKO AU PAIR

Pracovní doba aupair závisí na individuálních potřebách hostitelské rodiny. U rodiny s dětmi ve školce eventuálně ve školním věku máte většinou k dispozici celé volné dopoledne.

 

Příklad pracovního dne aupair s dětmi ve škole:

 • 6 - 13 hod. volno
 • 13.00 hod. vyzvednutí dětí ze školky/školy
 • 13.30 hod. příprava menšího pokrmu popř. obědu
 • 14.30 hod. pomoc při domácích úkolech
 • 15.00 hod. péče o děti
 • 17.00 hod. volný čas

 

 

RODINA S MALÝMI DĚTMI

Rodiny s malými dětmi nebo s dětmi, které ještě nenavštěvují žádné školní zařízení, mají pro aupair většinou tento pracovní plán:

 • 8.00 hod. příprava snídaně
 • 8.30 hod. péče o děti
 • 9.00 hod. hraní si s dětmi
 • 11.00 hod. příprava menšího pokrmu
 • 12.00 hod. polední spánek
 • 14.00 hod. péče o děti
 • 15.30 hod. volný čas

 

Tyto příklady slouží k hrubé orientaci v pracovní době aupair. V jednotlivých příkladech se může pracovní doba zcela lišit.

 

Přesnou pracovní dobu by měla obsahovat každá správná smlouva mezi aupair a hostitelské rodinou.

 • Aupair smlouva v angličtině zde!
 • Aupair smlouva v němčině zde!

 

 

Pracovní doba podle hostitelských zemí (za týden)

Anglie 25-30 hod. (+ 2x babysitting) Jihoafrická republika 30 hod.
Amerika 45 hod. Německo 30 hod. (+ babysitting)
Austrálie 25-30 hod. (+ 2x babysitting) Norsko 30 hod.
Belgie 25-35 hod.(+ 2/3x babysitting) Nový Zéland 25-40 hod.
Dánsko 18-30 hod. Kanada 40 hod. (max. 12 hod. za den)
Finsko 30 hod. Rakousko 20 hod. (+ babysitting)
Francie 30-34 hod. (+ 2x až 3x babysitting) Španělsko 30-35 hod.
Holandsko 30 hod. Švédsko 30 hod.
Irsko 25-35 hod.(+ 3x babysitting) Švýcarsko 30 hod. (min. 12 hod.)
Itálie 25-35 hod. - -

 

 

 

Moje pracovní doba byla jasně stanovena. Dopoledne jsem měla vždycky volno, protože děti byly ve škole a odpoledne jsem pracovala circa od 13hod. do 17hod. Když jsem měla babysitting, organizovala jsem pro děti filmové večery nebo jsem jim předčítala pohádky tisíce a jedné noci.„ Pavla, 22

 

 

Více informací

Náplň práce au pair
Au pair není uklízečka
Kapesné au pair